צוות אדום לתרגילי תקיפה ומבדקי חדירות

צוות ראיית התוקף מורכב מפסיפס אנשי מקצוע ייחודיים בתחומם ובחשיבתם, יוצאי יחידות מודיעין שטח מבצעיות חשאיות ואנשי מילואים בשב"כ, במשרד רוה"מ, באמ"ן, באגף המבצעים והביקורת בצה"ל. בעלי ניסיון בתחום הייעוץ הביטחוני והעסקי לצד ניסיון מעשי ממשלתי ומביאים יכולות מקצועיות ומבצעיות, ביום הפקה ואתגור כוחות בביצוע חדירה נקודתית או ממושכת המדמה את דרכי הפעולה של היריב, הוכחת יכולותיו והתנהגותו המוערכת לממש את הפעולות הנבחרות (דפ"ן) שנגזרו מחששות ההנהלה ומאיומי הייחוס של הארגון

לחברה ניסיון מעשי בהפעלה מבצעית בתחומי ההנדסה חברתית וסייבר פיזי, חשיפת פערים וכשלים פנים ארגוניים והערכת פגיעות של הארגון לגורמי הונאה עסקית ופשיעה ארגונית חיצוניים, המאיימים על שרידות ותדמית הארגון. כחלק מהתהליך ובסופו אנו ממליצים על מודל ניהולי ובקרתי  למימוש  אפקטיבי  של  תפיסת  הביטחון  בסביבת  עבודה ורציפות תפקודית בגופים  ממשלתיים  עסקיים ומסחריים

בתי חולים | משרדי ממשלה | חברות מסחריות | מוסדות פיננסיים | מחנות צה"ל | מתקני תשתיות קריטיות וחיוניות | תעשייה ומפעלים

מטרת תרגילי ראיית התוקף – לשקף תמונת מצב אמיתית של יכולת היריב וצרכיו לממש את תרחישי האיום בתוך הארגון, ולהעריך את יכולותיו לפגוע בחיי אדם, בתשתיות חיוניות קריטיות, במאגרי מידע או חומרים או ציוד רגיש ובעל ערך, המחשת יכולת יריב לבצע פגיעה פיזית עם השלכה תדמיתית אסטרטגית, העלולה להביא ליצירת אסון עד כדי פגיעה ברציפות תפקודית ושרידות הארגון / המתקן

תחומי הביצוע של הצוות – תרגילי תקיפה ומודיעין מסכל | סייבר פיזי והנדסה חברתי ארגונית | הערכת פגיעות ויישום אבטחת מידע | ראיית התוקף והוכחת יכולות היריב | מבדקי חדירות וערנות המערך האנושי | ביקורת חשאית וישימות פנים ארגונית | איתגור כוחות התקפיים והגנתיים | ניתוח שטח מקצועי בראיית התוקף | מודיעין פנים ארגוני ומהימנות עובדים | בדיקת מתדולוגיית האבטחה של הארגון | תדרוך התנהגות לבכירים ונושאי משרה

Business Security Concept. Businessman Standing in front of the Door with Fingerprint and Thinking to Unlock a System or Problem

הפקות אבטחה חשאית – תכנון, תיאום וניהול מבצעי אבטחה צמודה / אבטחה סמויה "בחתימה נמוכה" בהתאם לצרכים ולחששות של הלקוח אבטחה חשאית ודיסקרטית לבכירים ואנשי עסקים רמי דרג, אח"מים, משלחות דיפלומטים וגורמי ממשל, קבוצות שחקנים וספורט

הפקה מבצעית חשאית לארגונים וחברות עסקיות למניעת גילוי וחשיפה או הגעת גורמים לא רצויים (Persona non grata) – הפקת ביקורים, פגישות ומפגשים עסקיים אסטרטגיים הדורשים חשאיות עסקית מוחלטת משלבי הרעיון ועד לסוף הפעילות ומניעת חשיפת התהליך או האירוע, לרבות תיווך מקצועי ותיאום דיסקרטי בין הצדדים, גיבוש רעיונות, מיקומים יצירתיים ומכובדים, ודרכי הפעולה לכל שלבי האירוע. תיאום, תכנון והקמת האירוע במקומות המפגש, הובלה והסעה חשאית, וניהול האירוע בפועל מחשיפה בזמן קיומו

הכשרות בתחום מודיעין מסכל ועבודה מבצעית באבטחה חשאית  – ראיית התוקף, איסוף מודיעין, איתור מניעה וסיכול פנים ארגוני

ייעדי הנחיה ותרחישי איום

חשיפת איומים עסקיים

זרוע ביצועית לדרגי הנהלה

דיסקרטיות וחשאיות מוחלטת

השאירו פרטים ונחזור אליכם או צרו קשר