סייבר פיזי אבטחת מידע והגנה על תשתיות קריטיות

אל תחכה שיסבו נזק לארגון שלך – מניעה ותגובה חייבים להיכלל בתוכנית ההגנה שלך

החברה מספקת ייעוץ, תכנון והנדסת אבטחה להקמת מערכי אבטחת מידע וסייבר פיזי, מתדולוגיות בתחומי ההנדסה חברתית בראיית התוקף, התנהגות מונעת בסביבת עבודה רגישה, הנחיות לנושאי משרה רגישה, בניית תוכנית חירום, נהלי תגובה ותהליכי הגנה על רציפות תפקודית בהתממש איום כלפי הארגון בגופים ממשלתיים, ציבוריים ותאגידים מסחריים בעלי נכסי מידע אסטרטגים ותשתיות קריטיות 

מודל הייעוץ והתכנון מורכב מתהליך סדור בהרכב מומחי תוכן ורגולציית ביטחונית ממשלתית ורשות הסייבר הלאומית לגופים מונחים בתחום ביטחון מידע וסייבר לאומי. בניית המענה תותאם ללקוח בהתאם לדרישות הגורם המנחה לרבות ליווי הארגון בהליך לאישור התכנית

תהליך לקביעת רמות אבטחה לארגון בהתאם  "מודל רמות אבטחה"

תהליך התקיפה והסקר מסייע בהמשך לצוות המתכננים בגיבוש אסטרטגיה ממוקדת לאיומי הייחוס ופרקטית ללקוח המתבססת על מודל "רמות אבטחה" ייחודי אשר פותח בחברה ונותן את הכלים הדרושים לקביעת רמת האבטחה הפיזית של המידע

מודל רמות אבטחה – השימוש במודל מאפשר להגדיר שלוש רמות אבטחה אפשריות שיוצגו ללקוח על מנת לסייע להחליט על הרמה הרלוונטית ביותר לארגון בהתאם לעמידה במסרת דרישות ההנחיה וע"פ מכלול שיקולים ויכולות הארגון לממש את תכנית האבטחה מבחינת תקציבים ומשאבים וניהול הסיכונים של הנהלת הארגון

משרדי ממשלה | המרחב העירוני ורשויות מקומיות | מפעלי תעשייה | מתקנים רגישים מסווגים | תשתיות קריטיות וחיוניות | מוסדות פיננסיים | מרכזי סחר | חברות פרטיות

מודל ייחודי ואיכותי

שכבות הגנה ואינטגרציה

התאמה מקסימלית לארגון

יועצים מומחים ברמה לאומית

השאירו פרטים ונחזור אליכם או צרו קשר