סייבר אבטחת מידע והגנה על תשתיות קריטיות

אל תחכה שיסבו נזק לארגון שלך – מניעה ותגובה חייבים להיכלל בתוכנית ההגנה שלך

החברה מספקת ייעוץ, בקרה, תכנון והנדסת אבטחה להקמת מערכי אבטחת מידע פיזיים וסייבר ארגוני,  מבדקי חדירות למערכות קיימות והערכת פגיעות למערכות הארגון, הנדסה חברתית בראיית התוקף, כתיבה ויישום מתדולוגיות סייבר, התנהגות מונעת בסביבת עבודה רגישה, הנחיות לנושאי משרה רגישה, בניית תוכנית חירום, נהלי תגובה ותהליכי הגנה על רציפות תפקודית בהתממש איום כלפי הארגון בגופים ממשלתיים, ציבוריים ותאגידים מסחריים בעלי נכסי מידע אסטרטגיים ותשתיות קריטיות.

מודל העבודה שלנו מורכב מתהליך סדור בהרכב מומחי תוכן ורגולצייה ביטחונית ממשלתית ורשות הסייבר הלאומית לגופים מונחים בתחום ביטחון מידע וסייבר לאומי. בניית המענה תותאם ללקוח בהתאם לדרישות הגורם המנחה לרבות ליווי הארגון בהליך לאישור התכנית

מחשוב חומרה ותוכנה | ארכיקטטורת רשת | נכסים חיוניים | תשתיות קריטיות | תעשיה מבוקרת ו-scada | בקרת מבנה

ביצוע סקרי ביטחון מידע

כתיבת מתדולוגיות הגנת סייבר

נהלי תגובה Incident Response

מבדקי חדירות Penetration Testing

אבטחת מידע בסביבת עבודה

הערכת מוכנות ומבדקי חוסן

הנדסה חברתית ויישום נהלים

תרגילי תקיפה וחדירות פיזיים

תהליך לקביעת רמות אבטחה לארגון בהתאם  "מודל רמות אבטחה"

תהליך התקיפה והסקר מסייע בהמשך לצוות המתכננים בגיבוש אסטרטגיה ממוקדת לאיומי הייחוס ופרקטית ללקוח המתבססת על מודל "רמות אבטחה" ייחודי אשר פותח בחברה ונותן את הכלים הדרושים לקביעת רמת האבטחה הפיזית של המידע

מודל רמות אבטחה – השימוש במודל מאפשר להגדיר שלוש רמות אבטחה אפשריות שיוצגו ללקוח על מנת לסייע להחליט על הרמה הרלוונטית ביותר לארגון בהתאם לעמידה בדרישות ההנחיה וע"פ מכלול שיקולים ויכולות הארגון לממש את תכנית האבטחה מבחינת תקציבים ומשאבים וניהול הסיכונים של הנהלת הארגון

משרדי ממשלה | המרחב העירוני ורשויות מקומיות | מפעלי תעשייה | מתקנים רגישים מסווגים | תשתיות קריטיות וחיוניות | מוסדות פיננסיים | מרכזי סחר | חברות פרטיות

מודל ייחודי ואיכותי

שכבות הגנה ואינטגרציה

התאמה מקסימלית לארגון

יועצים מומחים ברמה לאומית

השאירו פרטים ונחזור אליכם או צרו קשר