סייבר פיזי אבטחת מידע והגנה על תשתיות קריטיות

אל תחכה שיסבו נזק לארגון שלך – מניעה ותגובה חייבים להיכלל בתוכנית ההגנה שלך

החברה מספקת ייעוץ, תכנון והנדסת אבטחה להקמת מערכי אבטחת מידע וסייבר פיזי, מתדולוגיות בתחומי ההנדסה חברתית בראיית התוקף, התנהגות מונעת בסביבת עבודה רגישה, הנחיות לנושאי משרה רגישה, בניית תוכנית חירום, נהלי תגובה ותהליכי הגנה על רציפות תפקודית בהתממש איום כלפי הארגון בגופים ממשלתיים, ציבוריים ותאגידים מסחריים בעלי נכסי מידע אסטרטגים ותשתיות קריטיות. 

מודל הייעוץ והתכנון אשר פיתחה החברה מורכב מתהליך סדור בהרכב מומחי תוכן לתכנון סייבר ורגולציה ובהובלת ראש צוות בכיר בעל רקע בניהול פרויקטים בתחום אבטחת מידע וסייבר פיזי. בניית המענה תהיה מורכבת משכבות הגנה בראיית התוקף, כתיבת מתדולוגיות ותכנית אבטחה ומיגון מפורטת המתייחסת לאבטחת המידע והתשתיות ובאופן ממוקד לאיומי ייחוס הרלוונטיים לארגון או למתקן הלקוח.  

תהליך לקביעת רמות אבטחה לארגון בהתאם  "מודל רמות אבטחה"

תהליך התקיפה והסקר מסייע בהמשך לצוות המתכננים בגיבוש אסטרטגיה ממוקדת לאיומי הייחוס ופרקטית ללקוח המתבססת על מודל "רמות אבטחה" ייחודי אשר פותח בחברה ונותן את הכלים הדרושים לקביעת רמת האבטחה הפיזית של המידע .

מודל רמות אבטחה – השימוש במודל מאפשר להגדיר שלוש רמות אבטחה אפשריות שיוצגו ללקוח על מנת לסייע לו להחליט על הרמה המתאימה והרלוונטית ביותר לארגון ע"פ מכלול שיקולים ויכולות הארגון לממש את תכנית האבטחה מבחינת תקציבים ומשאבים וניהול הסיכונים של הנהלת הארגון.

משרדי ממשלה | המרחב העירוני ורשויות מקומיות | מפעלי תעשייה | מתקנים רגישים מסווגים | תשתיות קריטיות וחיוניות | מוסדות פיננסיים | מרכזי סחר | חברות פרטיות

מודל ייחודי ואיכותי

שכבות הגנה ואינטגרציה

התאמה מקסימלית לארגון

יועצים מומחים ברמה לאומית

השאירו פרטים ונחזור אליכם או צרו קשר