קורסים והכשרות מקצועיות לאבטחה ממלכתית ואזרחית

מדריכי הקורסים מומחים ומנוסים אשר כיהנו כמפקדי שטח, מדריכים וראשי תחומים לשעבר (ר"צים/רע"נים/סא"לים)

בוגרי היחידה לאבטחת אישיים ומשלחות ממלכתיות בשב"כ ובמשרד ראש הממשלה, בוגרי היחידה הסמויה בנמל התעופה הלאומי בן גוריון ואבטחת ריכוזי קהל. מדריכי לחימה ואבטחה יוצאי יחידות מילואים ועתודה בשב"כ, במשרד החוץ, באמ"ן, ובאגף המבצעים בצה"ל, מומחים בתחומם. בעלי ניסיון מעשי רב בתחומי מודיעין ואבטחה גלויה וחשאית על כל רבדיה. צוות ההדרכה מוסמכים כמדריכי ירי ולחימה, אבטחה מונעת, מרצים במכללה למנהלי ביטחון (מנב"טים) ומאושרים ע"י חטיבת האבטחה במשטרת ישראל.

אנו משקיעים חשיבה רבה בתכנון מוקפד של ההדרכות שלנו, מתודיקה עשירה, התאמת עזרי אימון חדשניים וציוד מדמה. ההדרכות מבוצעות תוך המחשת מציאות והבאת "יריב אמיתי" לשטח התרגול (בעלי מקצוע בתחום ראיית התוקף המדמים יריב), ומתן דגש על חשיבות התגובה המהירה, סמכות, ובקיאות בסוג המענה לכל תרחיש שהתממש – אימונים הכשרות הדרכות והרצאות בתחום ראיית התוקף.

קורסים והכשרות לאבטחה ממלכתית ואזרחית:

קורס אבטחת אישים ומשלחות אישים ובכירים – לרבות כל התחומים המקצועיים והייעודיים ביחידות ממלכתיות לאבטחת אישים עד רמת חוליה / צוות  ואבטחת  משלחות  בארץ  ובחו"ל

אבטחה צמודה | ניתוח לו"ז | תיאום ביטחוני | תכנון מבצעי לפעילות | הקדמה באירועי אבטחה | תדרוך והפעלת כוחות סיוע | אבטחה בתנועה רכובה ותכנון צירים | נהיגה מבצעית ותמרון טקטי | עבודה מבצעית טקטית בשגרת אבטחה | תשאול ובידוק ביטחוני | סנ"ח | ניתוח ראיית התוקף | הטעיה הסחה והונאה טקטית | ב"מ במשימות אבטחה | פעולות בחירום |  סד"צ  ושליטה באיומי קהל בסביבת מאובטח | קוד לבוש הופעה וזיהוי

קורס מפקדי צוותים / חוליה וראשי תחומים – לעתודה ניהולית ביחידות ממלכתיות לאבטחת אישים וריכוזי קהל בגופים מונחים

Кifle, pistol,  knife,  notebook with  pen and compass lying on black cloth. Top view

הכשרת נהגי אישים רמי דרג ונהג מאבטח – לחימה והגנה עצמית בסביבת הרכב, תפקוד בחירום בעת נסיעה, התנהגות מונעת בשגרה, סיוע ביטחוני לאישיות, נהיגה מבצעית ותפקוד במצבי חירום בתנועה, כללי תכנון וזהירות בצירי נסיעה, חשיבה מבצעית וגילוי אמל"מ חריגים וחשודים בתנועה ובסביבת פעילות, מודעות אבטחתית בפעילות יומית והגשת עזרה ראשונה רפואית, קוד לבוש הופעה ופרוטוקול.

אבטחת מידע פנים ארגונית – אבטחה תודעתית איתור ומניעה בהנדסה חברתית בסביבת העבודה, תקשור דרכי פעולה יריב כלפי הארגון. 

משחק שליטה מבצעית (מש"מ) – הדרכת כיתה מעשית ומקצועית למערך אבטחה במתקן לצורך תרגול מדמה מציאות של תחרישי הייחוס של המתקן וממחיש לעניי דרגי ההנהלה את רמת התפקוד וקבלת החלטות תחת לחץ בקיאות מעשית בנוהל.

אימון תחנות טקטיות לעבודה מבצעית – סדנת מקצועית לתרגול טקטי מעשי בסביבת אמת – טיפול בחריגים וחשודים | תשאול ביטחוני | בידוק ביטחוני | סנ"ח, גילוי חבלה ואמל"ח | סיור ביטחון בשגרה ובחירום | איתור חריגים בראיית התוקף | שיקוף וזיהוי טכנולוגי | תכנון מבצעי | הגשת ע"ר רפואית בסביבת אבטחה | טיפול באירועי סדר ציבורי ושליטה קהל בסביבת האבטחה | טיפול מונע באלימות שאינה לחימה | תחנת תרחישי מוקד ודיווח ובניית תמנ"צ לאירוע (למוקדנים).

קורס ראיית התוקף ואבטחה חשאית / בחתימה נמוכה – פעילות מבצעית סמויה ע"י הטמעות בסביבת פעילות תוך מתן דגש על איתור חשודים וחריגים, טיפול בחשודים ועבודת תחקור ותשאול סמוי, איתור וגילוי חבלה והתארגנות יריב. ניתן להזמין גם הרצאה ראיית התוקף.

קורס צוותי התערבות ולחימה באירועי המונים וספורט – תפקידי כוח התערבות, עבודה טקטית בתוך קהל המונים, ניתוח תנועת המון, בטיחות מבצעית והשלכות פעולה על מעגלי קהל, תרגילי "שליפה" של גורמים מסכנים מתוך המון, לחימה חמושה באירועי טרור בתוך קהל.

השתלמות בתחום תכנון אבטחה וכתיבה מבצעית – שיטת ניתוח והכנת סקרי ביטחון, ניסוח מבצעי, מבנה מסמך אבטחה, הוראות כתיבה וגרפיקת מסמך אבטחה, ועבודה נכונה מול גורמי הנחיה, ניתוח  שטח בראיית אבטחה, ניתוח ראיית התוקף.

תחומים למפקדים – תכנון וביצוע לתכנית עבודה שנתית, תכנון תרגילים וביקורות מאבטחים, כש"מ, פיקוד משימתי ופיקוח ביצוע, תיאום ותכנון מבצעי | פיקוד וניהול אירועי חירום | לוגיסטיקה וסיוע מבצעי | ביצוע – "גילגול" מבצע אבטחה בארץ / בחו"ל.

הכשרות ייחודיות טקטיות ליחידות סיור עירוניות – לסיירי ביטחון בסביבה עירונית עם ערך מוסף באיתור חריגים וחשודים ע"פ סימנים מחשידים בהתנהגות והופעה לאיתור וגילוי פעילות פלילית וחבלנית עוינת וסדר טיפול נכון בחריגים וחשודים בסביבה אזרחית.

השתלמות ליועצים ואנשי סגל, צוותי לשכה ומטה – בהתנהגות מונעת וגילוי חריגים בסביבת אישיות, בתיאום פעילות בראייה אבטחתית, כללי דיסקרטיות, מידור וביטחון-מידע בסביבת עבודה, גילוי ומניעת הונאה ותחקירנות תקשורתית בסביבת העבודה. ניתוח ותיאום פעילות וביקורי אישיות ברמה גבוהה, איתור וטיפול בגורמים מעכבים ותרחישי אי נעימות, לוגיסטיקה ודרישות למגבלות וצרכי האישיות, ניהול זרימת אירוע/ביקור בפועל ומניעת תקלות ותרחישים העלולים להסב פגיעה תדמיתית לאישיות ביעדים בארץ ובחו"ל.

הדרכות במתקן הלקוח

ציוד מתקדם ועזרי אימון

המחשת מציאות ועניין

סגנון מותאם ללקוח

השאירו פרטים ונחזור אליכם או צרו קשר