הרצאות מומחים למקצועות האבטחה

אנו משקיעים חשיבה רבה בתכנון מוקפד של ההדרכות שלנו, מתודיקה עשירה, התאמת עזרי אימון חדשניים וציוד מדמה. ההדרכות מבוצעות תוך המחשת מציאות והבאת "יריב אמיתי" לשטח התרגול (בעלי מקצוע בתחום ראיית התוקף המדמים יריב), ומתן דגש על חשיבות התגובה המהירה, סמכות, ובקיאות בסוג המענה לכל תרחיש שהתממש – אימונים הכשרות הדרכות והרצאות בתחום ראיית התוקף.

הרצאות מומחים למקצועות הביטחון

3 היריות ששינו את המדינה | רצח ראש ממשלה בישראל | ראיית התוקף לארגונים מאובטחים | אבטחה תודעתית פנים ארגונית |  חולשות וגורמי סיכון אבטחה בארגון | השיקול הכלכלי במערכות אבטחה | ניתוחי אירועים תקריות ומחדלי אבטחה | סקר ביטחון בארגון מאובטח | איתור חריגים בסביבה מאובטחת | סיקרי ביטחון וניתוח איומים | כתיבה מבצעית וניסוח פרוטוקולים ונהלים | ניהול מערך ניטור בקרה ושליטה ביטחוניים | העצמת מנהלי ביטחון בארגון עסקי | משחק שליטה מבצעית (מש"מ) – הדרכה מעשית ומקצועית למנהלי אבטחה בארגון לצורך תרגול מדמה מציאות של תחרישי הייחוס של המתקן וממחיש לעניי דרגי ההנהלה הבכירה את רמת התפקוד וקבלת החלטות תחת לחץ בקיאות מעשית בנהלי הביטחון והחירום של הארגון.

Кifle, pistol,  knife,  notebook with  pen and compass lying on black cloth. Top view

קורס אבטחת אישים ומשלחות אישים ובכירים – לרבות כל התחומים המקצועיים והייעודיים ביחידות ממלכתיות לאבטחת אישים עד רמת חוליה / צוות  ואבטחת  משלחות  בארץ  ובחו"ל. קורס מפקדי צוותים / חוליה וראשי תחומים – לעתודה ניהולית ביחידות ממלכתיות לאבטחת אישים וריכוזי קהל בגופים מונחים.

הכשרת נהגי אישים רמי דרג ונהג מאבטח – לחימה והגנה עצמית בסביבת הרכב, תפקוד בחירום בעת נסיעה, התנהגות מונעת בשגרה, סיוע ביטחוני לאישיות, נהיגה מבצעית ותפקוד במצבי חירום בתנועה, כללי תכנון וזהירות בצירי נסיעה, חשיבה מבצעית וגילוי אמל"מ חריגים וחשודים בתנועה ובסביבת פעילות, מודעות אבטחתית בפעילות יומית והגשת עזרה ראשונה רפואית, קוד לבוש הופעה ופרוטוקול.

אימון תחנות טקטיות לעבודה מבצעית – סדנת מקצועית לתרגול טקטי מעשי בסביבת אמת – טיפול בחריגים וחשודים | תשאול ביטחוני | בידוק ביטחוני | סנ"ח, גילוי חבלה ואמל"ח | סיור ביטחון בשגרה ובחירום | איתור חריגים בראיית התוקף | שיקוף וזיהוי טכנולוגי | תכנון מבצעי | הגשת ע"ר רפואית בסביבת אבטחה | טיפול באירועי סדר ציבורי ושליטה קהל בסביבת האבטחה | טיפול מונע באלימות שאינה לחימה | תחנת תרחישי מוקד ודיווח ובניית תמנ"צ לאירוע (למוקדנים).

קורס ראיית התוקף ואבטחה חשאית / בחתימה נמוכה – פעילות מבצעית סמויה ע"י הטמעות בסביבת פעילות תוך מתן דגש על איתור חשודים וחריגים, טיפול בחשודים ועבודת תחקור ותשאול סמוי, איתור וגילוי חבלה והתארגנות יריב. ניתן להזמין גם הרצאה ראיית התוקף.

השתלמות ליועצים ואנשי סגל, צוותי לשכה ומטה – בהתנהגות מונעת וגילוי חריגים בסביבת אישיות, בתיאום פעילות בראייה אבטחתית, כללי דיסקרטיות, מידור וביטחון-מידע בסביבת עבודה, גילוי ומניעת הונאה ותחקירנות תקשורתית בסביבת העבודה. ניתוח ותיאום פעילות וביקורי אישיות ברמה גבוהה, איתור וטיפול בגורמים מעכבים ותרחישי אי נעימות, לוגיסטיקה ודרישות למגבלות וצרכי האישיות, ניהול זרימת אירוע/ביקור בפועל ומניעת תקלות ותרחישים העלולים להסב פגיעה תדמיתית לאישיות ביעדים בארץ ובחו"ל.

הדרכות במתקן הלקוח

ציוד מתקדם ועזרי אימון

המחשת מציאות ועניין

סגנון מותאם ללקוח

השאירו פרטים ונחזור אליכם או צרו קשר